Dobrý den, chci se zeptat, zda je možno upravit atributy a vztahy, které se mi budou přenášet a které bych potřeboval vyplňovat v mobilním klientovi. A co to znamená technicky/cenově?
Ano, kdykoliv si můžete sami nadefinovat, které atributy a vztahy se budou do zařízení přenášet. Mobilní klient je řízen plně z HELIOS Green za pomoci standardních prostředků jako je FormBuilder a Generátor šablon. Jedinou podmínkou je následná re-inicializace klientů, aby si znova vytvořili vnitřní databázi a formuláře. Tuto akci zvládne i Váš správce systému, ale pokud ne, můžete se kdykoliv na nás obrátit.
Podporuje HELIOS Mobile i tisky?

Ano, podpora tisků je v klientu implementovaná. Tato funkcionalita je ale dostupná výhradně v režimu on-line. Klient má na výběr Vámi definované tiskové šablony z HELIOS Green. Mobilní klient požádá o vytvoření tiskové šablony HELIOS Green a pak ji ve formě pdf stáhne a otevře na zařízení. Tím je zajištěno, že i na zařízení budete mít stejné tiskové výstupy jako v HELIOS Green a nemusíte je vytvářet a udržovat zvlášť.

Pak je samotném zařízení, aby pdf vytisklo, tzn. že pokud máte nainstalované ovladače tiskárny a tiskárnu připojenu, prostě pdf vytisknete.

Lze použít HELIOS Mobile pro hardwarové čtení čárových kódů? Jaká jsou podporovaná zařízení?
Ano, HELIOS Mobile podporuje jak softwarové (pomocí vestavěného fotoaparátu), tak hardwarové čtení čárových kódů. V současné době jsou pro HELIOS Mobile certifikována tato zařízení s HW čtečkou:

č.NázevPart No.Výrobce/Dodavatel
1. ET1 HSPAWWAN TABLET ET1N2-7J2V12EU ZEBRA TECHNOLOGIES
2. TC55 JB NON-GMS, HSPA+, C, 1X, NO SFS MOBILNÍ TERMINÁL TC55BH-J011MS-NS ZEBRA TECHNOLOGIES
3. TC75, 2D, USB, BT, WI-FI, 4G, NFC, GPS, ANDROID TC75BH-KA11ES ZEBRA TECHNOLOGIES
4. TC75X, 2D, USB, BT, WI-FI, 4G, NFC TC75FK-22B22AD-A6 ZEBRA TECHNOLOGIES
5. S50/1D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S50-002452 ALDOR S.R.O.
6. S50/2D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S50-002453 ALDOR S.R.O.
7. S96 1D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S96-002678 ALDOR S.R.O.
8. S96 2D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S96-002679 ALDOR S.R.O.
9. S96 II/1D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S96-002778 ALDOR S.R.O.
10. S96 II/2D/ANDROID/3G/WIFI/BT/CAM S96-002779 ALDOR S.R.O.


Pokud vaše zařízení není na seznamu certifikovaných, můžeme jej otestovat a v případě kompatibility certifikujeme. K tomuto kroku budeme potřebovat zapůjčení zařízení na testování, dokumentaci k němu a zaplacení administračního poplatku za vyhotovení testu. 

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte pro konkrétní podmínky.

Můžete mi vysvětlit, jaké jsou systémy synchronizace? A jaký je nejvhodnější?

Synchronizační služba běží nejčastěji v DMZ a poskytuje tyto tři varianty synchronizace:

 1. Čistě synchronizační účty.
  Jde o nejrychlejší a nejméně náročnou variantu z hlediska počtu konkurenčních uživatelů, ale musíte se smířit s tím, že data budou zadávána pod těmito synchronizačními účty a vy máte možnost pak jen zvolit jedno pole, do kterého bude uživatel zapsán. Navíc nemůžete plně využít systém integritních omezení, které by byly navázány na uživatele a systém oprávnění HELIOS Green. Tento systém ale lze s výhodou využít třeba pro uživatele, kteří nejsou vašimi zaměstanci a proto je nechcete do HELIOS Greenu vůbec pouštět.Vy si pak na službě definujete přesný počet účtů (pool), pod kterými synchronizace poběží.*
 2. Příjem dat pod synchronizačními účty, zadávání pod účtem uživatele
  Tento systém pro zrychlení přijímá data jako v prvním případě (pool), ale při zadávání a úpravě jakýchkoliv dat vždy provede nejprve přihlášení pro daného uživatele a data zapíše pod jeho účtem. Tím zajistíte plnou funkčnost integritních omezení a oprávnění, i když Vás to bude stát drobnější zpomalení synchronizace a pravděpodobně i více technických uživatelů, než v případě 1.
  Podle našeho mínění, je tato varianta asi nejlepší a bude nejvyužívanější.
 3. Vše pod účtem uživatele
  V tomto případě jak příjem tak i zápis dat probíhá pod účtem uživatele. Tento systém je nejnáročnější jak na počet technických uživatelů tak je i nejpomalejší (nutné vždy přihlášení/odhlášení uživatele). Na druhou stranu tím zajistíte to, že zaberou i permanentní filtry a jiné podobné věci tak, aby se uživateli nedostala nepatřičná data.

*Jedinou vyjímkou jsou WorkFlow akce, které nelze z bezpečnostních pravidel spouštět jinak, nežli pod uživatelem HELIOS green

Mohu z e-mailové zprávy otevřít záznam obdobně jako v HELIOS Green?
V současné době toto nelze, i když vnímáme tento požadavek jako poměrně důležitý. Na druhou stranu není řešení této problematiky v mobilním klientovi úplně jednoduché a u nás nyní probíhá analýza, zda a jak by toto bylo řešitelné. O výsledcích Vás budeme jistě informovat.
V HELIOS Mobile máte podporu GPS. Jak to funguje?

Ano, GPS pologha je klientem podporována. Princip je ten, že umožňujeme uložení aktuální GPS polohy do vybraného textového pole buď při novém záznamu, nebo při jakékoliv jeho úpravě. Tuto funkcionalitu zajišťuje systém sám o sobě. Vnímáme ale, že ne všude je GPS signál dostupný a proto se systém pokouší nalézt polohu podle těchto priorit:

 • GPS signál
 • Poloha získaná od mobilního operátora
 • Poloha získaná podle IP adresy

Vynucené získání GPS polohy staruje okamžikem uložení formuláře a pod určitou stanovenou dobu se systém pokouší polohy podle výše uvedených pravidel nalézt. Pokud se mu to v daném čase nepodaří, nic nezapíše.

Jaké jsou HW a SW nároky na zařízení? Jaký objem dat mohu přenášet? Jaká jsou podporovaná zařízení?

V podstatě můžete používat jakýkoliv tablet/mobilní telefon s operačním systémem ANDROID 4.0 a vyšší, ale vzhledem ke změnám v operačním systému ANDROID doporučujeme verzi 4.2 a vyšší.U verze pro iOS podporujeme zařízení s iOS 8 a vyšší.

Pokud budete chtít přenášet větší objemy dat a příloh, pak doporučujeme, aby zařízení mělo dostatečnou vnitřní paměť (4GB a vyšší) a případně, aby bylo možno paměť rozšířit pomocí SD karty. Doporučujeme minimální rozlišení displeje 800×480 bodů a vyšší.

Objem dat, který zařízení "uveze" je závislý na množství atributů v daných pořadačích, počtu záznamů a samozřejmě na výkonnosti zařízení (velikost paměti a počet a výkon procesorů). Dá se říci, že cca 1000 záznamů zabere okolo 1-5 MB v závislosti na počtu atributů. Ale jde jen o přibližnou hodnotu.

Co to znamená pseudo on-line synchronizace?

Synchronizace obecně probíhá takto:

 • V pravidelných, vámi stanovaných intervalech
 • Na vyžádání - stisknutím tlačítka Synchronizuj
 • Pseudo on-line. V tomto doplňkovém módu probíhá navíc, mimo pravidelné intervaly, synchronizace  otevřeného formuláře okamžitě při uložení provedených změn. Tuto možnost je vhodné využít například, pokud chcete využít cenotvorbu z HELIOS Green, kdy v zákázce zadáte pouze kmenové karty a počty a při uložení a po provedené sychronizaci se Vám dotáhnou z HELIOS Green správné ceny.
Je možno využít například fotoaparátu zařízení? Jak to funguje?

Ano, klient podoporuje pořizování forografií do externích dokumentů nebo do EDM. Ve své podstatě zveřejníte do klienta daný dynamický vztah (DV) směřující třeba na externí dokumenty a můžete v klientovi zobrazovat a přidávat dokumenty ať již uložené na zařízení, nebo pořízením nové fotografie. Při přidávání přílohy klient nabídne,zda chcete přidat soubor z disku anebo pořídit fotografii.

Při synchronizaci pak proběhne nahrání souboru do HELIOS Green. Plně se respektuje nastavení pořadače externích dokumentů/EDM z hlediska úložiště, tzn. na Vás závisí, jestli fotografie budou ukládány do souborového systému nebo do SQL.

Je možné na klientovi spouštět funkce? A když, tak jen standardní nebo i naše?

Ano, HELIOS Mobile podporuje spouštění funkcí HELIOS Green. Tedy i standardních i zakázkových funkcí. Navíc umí i tyto funkce spouštět v rámci WorkFlow procesu, podmínkou je, abyste v inicializaci zvolili propagaci této funkce na klienta, což se činí pomocí funkce Generovat záznamy o funkcích. Pro danou třídu pak vzniknou záznamy o funkcích (xml soubory s parametry jsou zkopírovány). Vy pak můžete funkce do zařízení propagovat nebo ne (odvázat z DV), případně zvolit, že má být skrytá (jen pro účely WF).

Vyjímkou jsou ale dynamické funkce s vlastní funkcionalitou, typicky prodejní okno. Klient umí spustit funkci, zeptat se na parametry a s těmito parametry spustí danou funkci na aplikačním serveru.

Je verze pouze pro Tablety nebo i pro telefony?
HELIOS mobile je určen jak pro tablety,tak i pro telefony. Pro telefony je aplikace optimalizována tak, že se levé menu schovává a vy tak můžete maximálně využít pracovní plochy pro zobrazení a změnu údajů na formuláři/přehledu.
Je možné si klienta někde vyzkoušet?

Ano, nainstalovali jsme inicializační třídy na veřejnou demo databázi HELIOS green, umístěnou na helios.eu. Pro připojení potřebujete pouze stáhnout klienta a použít následující informace:

Inicializace:

 Přihlášení:

 • Uživatel: testuser2
 • Heslo: 654321
 • Inicializace: INI01

Aplikaci klienta najdete standardně na Google Play. Po první instalaci se vás klient rovnou zeptá, zda chcete připojit na demo databázi a inicializaci aniž byste museli výše uvedené parametry vyplňovat.

Jak je zajištěna bezpečnost dat?

HELIOS Mobile je off-line klient, takže synchronizovaná data jsou ukládána v lokální databázi, což samozřejmě sebou nese i otázku ochrany těchto dat. Proto jsme architekturu klienta postavili tak, abychom vám nabídli maximální možnou ochranu těchto často citlivých dat:

 • Synchronizační služba je umístěna v demilitarizované zóně (DMZ). Klient se pak na tuto službu připojuje pomocí SSL protokolu přes váš FireWall. Ten pak povolí službě přístup do vaší firemní sítě po jiném zabezpečeném portu na Váš aplikační server tak, aby Helios Mobile ani nikdo jiný nemohl přímo do vaší lokální sítě.
 • Lokální databáze je umístěna v privátním úložišti aplikace klienta, takže přístup k ní má pouze klient.
 • V HELIOS Green je možno uživatele a i zařízení zablokovat, aby již nemohla být prováděna synchronizace. Pokud se takový klient pokusí synchronizovat, lokální data jsou automaticky na zařízení smazána (připravuje se)

Ovšem již dnes jsou známy prostředky, jak se k lokáním datům na tabletech dostat, proto pro zvýšení bezpečnosti lokálních dat navrhujeme pro Vás ještě následující zvýšená opatření:

 • Synchronizijte pouze ta data, se kterými uživatel potřebuje v terénu pracovat tak, aby při případné ztrátě zařízení nedošlo k tak veliké škodě. Zároveň tím zvýšíte výkon aplikace a rychlost synchronizace.
 • Zabezpečte svá zařízení speciálními nástroji na správu a zapezpečení tabletů, jako je například nástroj AirWatch, který poskytuje mnoho možností, jak ochránit lokální data na zařízení, včetně jejich vzdálené správy.
Kdybych chtěl nějakou naší speciální funkci s vlastní logikou. Je to možné?

V zásadě ano, aplikace je na to architektonicky připravena. Avšak jednalo by se vždy o zakázkové řešení na míru pouze pro vás, jinak klient žádnou aplikační logiku sám přímo neimplementuje a nepodporuje.

Nutno si také uvědomit, že i údržba takovéhoto řešení bude náročnější, protože jakékoliv změny v logice budete muset dělat nejen v HELIOS Green, ale i my je budeme muset promítnout do vaší nadstavby klienta.

V případě, že máte o takovéto řešení zájem, nebo chcete více informací, napište nám.

Mohu při navazování statických/dynamických vztahů mít k dispozici jiné/á pole nežli jen referenci a název?

Ne, v současnosti je z technických důvodů na výběr pouze z polí reference, název a případně název pořadače (v případě vztahu na více pořadačů). Pracujeme ale na možnosti nahradit případně pole název jiným polem anebo případně jiným řetězcem vzniklým z SQL dotazu.

Jakmile bude tato funkcionalita připravena, oznámíme vše na těchto stránkách.

Kdy bude k dipozici verze i pro iOS a případně i další platformy?

V současné době je vydána na AppStore první verze iOS. Tato verze ale ještě neobsahuje všechny funkcionality, které jsme v poslední době připravili do Androidu, jako jsou například výrazy, vylepšené filtrování, čarové kódy, bankovní režim.

Verze pro ostatní OS, jako je BlackBerry, Windows Phone, případně další, prozatím nejsou ve vývoji a ani nejsou prozatím plánované. V každém případě pro BlackBerry verze 10 můžete použít aplikaci Android, neboť je systémem podporována. Sami jsme tuto možnost otestovali a aplikace je plně funkční.

Pokud byste klienta chtěli provozovat na plnohodnotných Windows, můžete použít některou z dostupných emulací Androidu, jako je například: http://www.bluestacks.com/.

Je možné sdílet zařízení mezi uživateli?
Ano, to samozřejmě je možné, každý uživatel bude mít k dispozici svá data a dokonce každý uživatel může mít vlastní, odlišnou inicializaci, takže každý z nich může mít k dispozici jiné agendy. Počet inicializací/uživatelů není systémově nijak na zařízení omezen, pouze samozřejmě velikostí diskového prostoru.
Je možno provozovat aplikaci i na notebooku s OS Windows?

Ano, lze na to použít některou s dostupných emulací, například emulaci BlueStacks (http://www.bluestacks.com/).

 

Jak je HELIOS Mobile licencován?

HELIOS Mobile je licencován na počet mobilních zařízení. Základem je prvotní balíček, který obsahuje licenci na 5 zařízení. Další zařízení lze pak libovolně po jednom dokupovat, cena pak závisí na celkovém počtu pořízovaných zařízení.

V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku, prosím kontaktujte partnera, se kterým máte podepsánu smlouvu o údržbě.

Jaká je cena? Jak získám nabídku?
HELIOS Mobile je prodáván standardní cestou přes HELIOS Open. Pokud máte zájem o klienty, kontaktujte prosím svého partnera (ASSECO, InfoNova, GATEMA, ASV, ...), sdělte mu, pro kolik zařízení klienta plánujete a on pro vás nabídku připraví.