Došlo k další úpravě a optimalizaci synchronizací tak, aby bylo možné na zařízení nahrát i velké množství dat. Zároveň s tím jsme přidali i funkcionalitu na zjištění počtu řádek v přehledové šabloně!

 

Protože se objevují dotazy, kolik dat zařízení "uveze" a zda je možno nahrát třeba i 60 000 záznamů (například rozpady stavu skladu), provedli jsme příslušné úpravy v synchronizaci tak, aby toto bylo možné. Synchronizace nyní probíhá jako samostatná služba běžícící na pozadí, pokud je klient HELIOS Mobile přihlášen v daných pravidelných intervalech. Navíc je synchronizace rozdělená do bloků tak, aby nedošlo v time-out a bylo možno využít paralelního zpracování pro urychlení synchronizace. Samozřejmě, pokud budete synchronizovat velký objem dat, nutno počítat s prodloužením především první, ale i následných synchronizací. Proto nedoporučujeme pro pořadače, kde budete chtít velké objemy dat používat UDF Selecty, nebo je alespoň minimalizovat, protože ty jsou synchronizovány vždy plně.

Vyzkoušeli jsme synchronizaci cca 54 000 záznamů celkem (Kontaktní osoby 6100, Organizace 4500, stav skladu 15100, rozpady 8000 a další) a prvotní synchronizace běžela cca 30 minut a každá následná pak běží v řádu 60-90 sekund.

Navíc jsme přidali možnost zjištění počtu zobrazených řádek v přehledu. Tato informace se Vám objeví, pokud podržíte ketrýkoliv název sloupce v daném přehledu. Samozřejmě respektujeme přitom řádkový filtr.


21. 01. 2014