Vzhledem k tomu, že všichni uživatelé HELIOS Greenu jsou zvyklí ve standardním klientovi požívat na formuláři záložky se zobrazenými vztaženými záznamy zprava (typicky Kontaktní osoby na Organizaci), připravili jsme pro vás tuto funkcionalitu i v klientovi HELIOS Mobile.

 

Nyní můžete i v klientovi Mobile používat tyto záložky obdobným způsobem, jako v plném klientovi.

Záložky na formuláři

Jak vidíte na obrázku, záložky fungují obdobně jako v plném klientovi. Na záložce pak najdete všechny vztažené záznamy, v tomto případě záznamy kontaktních osob vztažených k dané organizaci a můžete je otevírat, upravovat, přidávat nové atd.

Navigace v otevřených záznamech

Proto, abyste neztratili cestu, kde se nacházíte, přidali jsme na horní lištu aktivní ikonu s navigací, která vám po kliknutí ukáže kompletní cestu, jak jste postupně záznamy otevírali a pracovali s nimi. Pomocí tohoto seznamu se pak můžete i vracet libovolně zpět.


02. 07. 2014