V HELIOS Mobile je nyní možné spustit i většinu funkcí z HELIOS Green. Sami můžete zvolit, které funkce nad kterými agendami zpřístupníte do mobilního zařízení tak, aby s nimi uživatelé mohli pracovat podle potřeby. Tím se Mobile nestává pouze "tupým" nástrojem k zadávání dat, ale již můžeme mluvit o aktivním klientovi!

 

Funkce obsahují i definice parametrických oken, kde může uživatel zadávat požadované hodnoty pro správné vykonání dané funkce. Zároveň s tím je možno nyní také spouště WorkFlow akce, které obsahují spuštění funkcí, jako je například často používané Schválení faktur došlých, Převzetí servisního tiketu a mnoho dalších.

Jak jste zvyklí, i možnost přidání funkcí je plně řízeno z HELIOS Green, kde si na úrovni správce definujete, které funkce chcete do kterého profilu (inicializace) zveřejnit.

Podpora funkcí je obecná, tzn. že můžete používat i většinu zákaznických funkcí, které byly vytvořeny pouze pro Vás. Vyjímkou jsou pouze dynamické funkce s dynamickými parametry, které obsahují vlastní aplikační logiku. Takovéto funkce by bylo nutno udělat na "míru" pro konkrétního zákazníka.


12. 09. 2013