Připravili jsme další funkcionalitu pro Vás v HELIOS Mobile. Nyní Vám umožňíme snímání čarových kódů přímo do jednotlivých atributů a vztahů.

 

Definicí na formuláři nyní můžete určit, které atributy nebo vztahy mají mít schopnost načítat data z čarového kódu. U vztahu po načtení čarového kódu dojde k dohledání a navázání vztaženého záznamu. Pokud není nalezen právě jeden záznam, je uživateli nabídnut předfiltrovaný přehled vyhovujících záznamů.

Typické použití pak může být třeba při vytvoření nových objednávek, kde budete dokola snímat čarový kód a zadávat množství na klávesnici, nebo třeba při vytváření uzávěrky apod.

 


09. 12. 2014