Do verze 1.3.4 na Androidu jsme pro vás připravili několik vylepšení na formuláře - vypočítávané atributy definované výrazem, podpora dynamického zamykání a schovávání atributů.

 

Často jsme se při implementacích setkávali s požadavky typu Cena celkem, DPH celkem apod., což nejsou atributy ukládané v databázi a doposud je nebylo možno na formuláři zobrazit jinak, než za pomoci UDF Selectu na formuláři. Toto řešení je ale náročné na synchronizace, protože tyto atributy jsou synchronizovány/aktualizovány vždy. Navíc u UDF Selectů nedochází k přepočtu při změně dat uživatelem HELIOSU Mobile, ale až při další synchronizaci, kdežto výrazy reagují okamžitě.

Proto jsme klientovi přidali funkčnost výpočtových atributů, takže nyní již můžete definovat například Expr="IsNull(zaklad0,0) + IsNull(zaklad1,0)". Navíc jsme vyhodnocování výrazů využili pro možnost dynamického zamknutí (Protect) a schování (Invisible) atributů obdobným způsobem, jako je to v plném klientovi HELIOS Green.

Prozatím výrazy pracují vždy jen nad jedním datastore, tedy buď nad hlavičkou, nebo nad položkami. Podporu součtu přes tyto dvě datové základny připravujeme do další verze.


22. 04. 2015