Pro rychlejší instalaci a prvotní sesynchronizování dat jsme přidali do HELIOS Mobile možnost před-synchronizace. Tuto vlastnost ocení především ti, kteří do zařízení potřebují synchronizovat větší objemy společných dat.

 

Vše funguje poměrně jednoduše. "Master" uživatel provede běžným způsobem prvotní synchronizaci všech dat. Následně na to datový soubor se sesynchronizovanými daty nahraje zpět na server.

Nahrání datového souboru

Každý další uživatel po prvním přihlášení má pak možnost stáhnout tento datový sobor, což je časově nesrovnatelně rychlejší, do zařízení a provede se mu pouze rozdílová synchronizace dat podle jeho nastavení.


08. 12. 2015