Připravili jsme pro vás vylepšenou podporu dotazníků HELIOS Green tak, aby dotazníky byly pro vás přehlednější a uživatelsky přívětivější. Nyní se odpovědi na dotazníky zobrazují v klasické podobě ve formuláři a nemusíte listovat v položkách.

 

Standardně se dotazníky, respektive odpovědi na ně, v HELIOS Green zobrazují v položkách, kde pak vybíráte jednotlivé možnosti.

Dotazníky

Ovšem z hlediska jejich vyplňování tato varianta není úplně uživatelsky přívětivá a i vzhled pak dotazník nepřipomíná.

Proto jsme předělali logiku zobrazování odpovědí na dotazník tak, aby vše bylo na formuláři (na hlavičce) a uživatel měl možnost jednoduchého a rychlého vyplnění. Navíc pro zpřehlednění jsme přidali i další grafické možnosti jako jsou hodnocení pomocí hvězdiček, výběr jedné z možností (radiobutton) a výběr pomocí zaškrtávacích polí (checkbox).


01. 09. 2016