Od počátku nasazení klientů u zákazníků jsme sledovali a shromažďovali jejich podněty pro vylepšení a usnadnění práce s mobilním klientem a výsledkem toho jsou dnes představovaná vylepšení, která se mohou zdát jako drobná, nicméně v mnohém ulehčí a zpřesní vaši práci.

 

Jde především o tato vylepšení:

 1. Podpora RelationParams pro statické a dynamické vztahy.
  V okamžiku, kdy navazujete například kontaktní osobu, tato funkcionalita umožní doplnění dalších vztahů, jako je organizace, expozitura, …, čímž výrazně šetří váš čas
 2. Rozšíření formulářů o podporu atributů MaxLength a MobileValidation.
  Zde nově jde již na mobilním klientovi hlídat maximální délku zadávaného řetězce tak, aby nedošlo k zobrazení chyby až po synchronizaci, ale aby se jí aktivně předcházelo. Obdobně s validací, tam je možno napsat výraz, který obsah daného atributu validuje již na mobilním klientovi.
 3. Podpora editačních stylů uppercase a lowercase.
  Tato podpora umožňuje automatický převod zadávaných textů do malých nebo velkých písem (například zadávání VIN u automobilů, …)
 4. Volitelné extra zvýraznění aktivního editoru.
  Nově jsme přidali možnost většího zvýraznění aktivního pole, které je právě upravováno, čímž zvyšujeme přehlednost pro uživatele. Tato volba je nastavitelná pro jednotlivé uživatele v nastavení
 5. Nastavení pozice tlačítek.
  Mnoho z vás si stěžovalo na časté přehmaty v menu, které je pro některé umístěno příliš blízko u sebe. Pro takové je nyní možnost prozatím jen ve verzi iOS zvětšit odsazení jednotlivých položek tak, aby nedocházelo k těmto přehmatům. Tato volba je nastavitelná pro jednotlivé uživatele v nastavení. Navíc je možno vynutit nabídku (toolbar) v dolní pozici pro lepší ergonomii.

30. 05. 2019