I když naše legislativa nemá podporu elektronického podpisu přesto je mnohými tato funkčnost požadována a využívána. Příkladem mohou být mnozí dopravci, kde příjem zásilky potvrzujete svým podpisem na tablet. Proto jsme i my vytvořili do mobilního klienta podporu pro elektronický podpis.

 

Podpis je možno přiložit k libovolnému dokumentu, zobrazí se dialog na vložení podpisu:

Vložení podpisu

Samotný podpis je pak v HELIOS Green uložen v externím dokumentu/EDM včetně metadat:

Abychom zajistili autentičnost podpisu, nepřebíráme podpis jen jako obrázek, ale máte možnost si stanovit důležitá pole, se kterými byl podpis sejmut a jejichž změna (například celková suma na dokladu) by způsobila neplatnost podpisu. HELIOS mobile pak ověřuje platnost těchto podpisů (oproti zakódovanému hash kódu v metadatech).

Funkci na ověření platnosti podpisu najdete i v plném klientovi HELIOS Green.


07. 07. 2019