A nyní je již možno v mobilním zařízení pořídit fotografii a přiložit jí k záznamu do externích dokumentů nebo do EDM. A nejen to, obráceně zase můžete do zařízení synchronizovat například naskenované dokumenty.

 

Věděli jsme, že systém dynamických vztahů by nebyl úplný, pokud bychom nepodpořili i přiložené dokumenty a to oboustraně - jak z HELIOS Green do mobilního klienta tak i z klienta do HELIOS Green.

V případě směru z HELIOS Greenu se synchronizují všechny vybrané DV typu příloha (jak externí dokumenty tak i EDM). Dokumenty jsou synchronizovány na vyžádání, to znamená, že jsou na zařízení staženy až v případě potřeby, anebo jsou synchronizovány automaticky při synchronizaci, podle vaší volby. Tato varianta je využitelná na příklad u procesu schvalování Faktur došlých, takže při schvalování máte k dispozici sken originálního dokumentu.

Směr z mobilního klienta do HELIOS Greenu je využitelný především při pořizování fotografií, což bude jistě využitelné v mnoha situacích, jako jsou například pořízení fofodokumentace rozbitých zařízení, dokumentace místa, věcí, stavu tachoměrů a jiné.


08. 11. 2013