Připravli jsme nové způsoby možností provozu systému. Doposud jste měli k dispozici provoz pomocí frontý systémových účtů, kde veškerá synchronizace a zápisy dat (mimo WorkFlow) probíhali pod těmito systémovými účty. Nyní přibyli i další dvě možnosti. A navíc jsme zprovoznili možnost ověřování přes standardní přihlašovací údaje v HELIOS Green.

 

První přidanou možností je provoz, kdy synchronizace dat z HELIOS do Mobile probíhá většinově opět pod systémovým účtem (respektive frontou - poolem těchto účtů), ale zápis dat a WorkFlow probíhá pod účtem daného uživatele. Tím je zajištěna plná integrita včetně údajů o pachateli a respektování oprávnění daného uživatele.

Druhou variantou provozu, kterou jsme přidali je tzv. plný provoz pod uživatelem. Zde vše, čtení i zápis dat probíhá pod daným uživatelem a pod systémovým účtem probíhá pouze základní provoz a režie webové služby.Tato metoda provozu je nejbezpečnější z hlediska Heliosu, je však také nejpomalejší, neboť na službě pak nutně dochází k odhlašování a opětovnému přihlašování konkrétních uživatelů. Nehledě na to, že zde bude také pravděpodobně nutno zvýšit počet technických uživatelů, aby nedocházelo ke zbatečným prodlevám při čekání na vyřízení požadavku.

Pokud bychom měli všechny varianty porovnat a doporučit jejich použití, asi nejčastější bude varianta, kde běží pouze zápis a WorkFlow pod daným uživatelem a čtzení pod systémovým účtem. Pro nasazení, kde bude Mobile použit pro externí pracovníky/zákazníky (kde nebude použita složitá inicializace)  je zase výhodnější varianta provozu výhradně přes systémové účty, neboť tento systém je nejrychlejší a nejšetrnější z hlediska potřeby technických uživatelů HELIOS Green.


02. 12. 2013