Provedli jsme několik úprav externích souborů a jejich synchronizace v HELIOS Mobile. Dříve se soubory na zařízení dostávali pouze na vyžádání uživatele (on-demand), dnes je možno zvolit, že jsou soubory nahrávány při každé synchronizaci.

 

V nastavení daného vztahu můžete zvolit, zda budou příslušné soubory uživateli při synchronizaci rovnou nahrávány na zařízení, nebo zda se mu nahrají až v okamžiku vyžádání uživatelem.

Navíc jsme optimalizovali na webové službě a na zařízení práci s těmito soubory jak z hlediska synchronizace, tak i z hlediska "úklidu" již nepotřebných souborů.


06. 12. 2013